2016-04-11 11:11Pressmeddelande

Hur påverkas förskrivning av hjälpmedel av patientlagen?

null

Som patient har du rätt att bli bemött utifrån dina egna behov och vara delaktig i din vård. Det är inte minst viktigt om du behöver ett hjälpmedel.

Sedan januari 2015 har vi en ny patientlag som stärker och tydliggör patientens ställning. Hjälpmedelscentrum (Landstinget Västmanland) har bjudit in alla sina förskrivare av hjälpmedel till en utbildning om patientlagen ur ett hjälpmedelsperspektiv, eftersom det är viktigt att man håller sig à jour med lagstiftningen och förstår hur förskrivningsprocessen påverkas av den.

Inbjudan har fått ett stort gensvar från förskrivare i länet. Under april och maj utbildas 550 personer, framförallt fysioteraputer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Eftersom alla platser snabbt bokades upp kommer samma utbildning att erbjudas igen efter sommaren, då lika många till får chansen att gå utbildningen.

Under dagen kommer Dina Jacobsson, jurist med lång erfarenhet inom området, berätta om förändringar i och med den nya lagen. Jeanette Adolfsson och Karin Thorheim från Socialstyrelsen deltar och svarar på frågan: Vad gör Socialstyrelsen för att öka kunskapen om delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel? Hjälpmedelscentrums egen personal berättar om hur patientlagen tillämpas i Västmanland för att patienten ska bli delaktig och kunna välja.

Utbildningen är en halv dag och hålls i Hjälpmedelscentrums lokaler på Signalistgatan 2 i Västerås den 13, 14, 19, 26 och 27 april och på Västmanlands sjukhus Köping den 25 maj.

Välkommen!

Läs mer på:

http://www.ltv.se/Vardgivare-och-samarbetspartners/hjalpmedelscentrum/

För ytterligare information kontakta:

Anne-Christine Ahl, förvaltningschef, 021-17 45 71

Kerstin Berg Mörén, kommunikatör, 021-17 41 30


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl