2020-11-06 12:09Pressmeddelande

Högt tryck på egenprovtagningen för covid-19

Den senaste tidens smittspridning och ett stort antal smittade i Västmanland innebär att efterfrågan på egenprovtagning för pågående infektion av covid-19 just nu är mycket hög.  

I grunden är det väldigt positivt att västmanlänningarna gör rätt som hörsammar råden och provtar sig för covid-19 när de har symptom. Det är avgörande för smittspårning och för att bryta smittspridningen, säger Åke Tenerz, Medicinsk stabschef på Region Västmanland.

Region Västmanland arbetar nu med att succesivt ökat antalet tider för egenprovtagningen, bland annat genom att öka kapaciteten på provtagningsplatserna. Från och med denna helg har flera av apoteken i Västmanland även öppet för provtagning på lördagar.

De bekymmer vi för närvarande har med provtagningskapaciteten kommer vi att lösa genom att öka på med fler provtagningstider inom tre till fyra dagar, säger Åke Tenerz.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Under tiden man väntar på sitt provsvar och om man får ett positivt svar är man skyldig att följa de olika förhållningsreglerna för att hindra smittspridning.

Det är oerhört viktigt att den som har symptom och väntar på provtagning lever som om man är smittad. Dvs stannar hemma från jobb och skola, sköter hygienrutinerna och vid andra kontakter med vården upplyser om att man är smittad, avslutar Åke Tenerz.

För att undvika att skapa ännu mer tryck i egenprovtagningen uppmanas västmanlänningar att följa följande råd:

- Testa dig bara om du har symtom eller om du blivit uppmanad att provta dig i smittspårningssyfte

- Testa dig inte igen om du nyligen testat positivt för covid-19

- Om du har symptom ska du inte själv hämta ut provtagningskit på apotek – du behöver ha ett ombud som gör det åt dig.

- Avboka din tid för egenprovtagning om du får förhinder. Någon annan kan behöva den tiden.

Läs mer om egenprovtagning på 1177.se

Kontaktperson

Åke Tenerz
Medicinsk stabschef. Region Västmanland
E-post: ake.tenerz@regionvastmanland.se
Tel: 0730-54 33 38


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.