2015-01-12 14:08Pressmeddelande

Högt tryck på akuten i Västerås

null

Många fallolyckor i det hala väglaget har medfört att det just nu är mycket högt tryck på akutmottagningen i Västerås. Vid 13-tiden väntade 18 patienter med ortopediska skador på akutmottagningen.

- Det stora inflödet gör att väntetiderna  på akutmottagningen kan bli långa för patienter med mindre allvarliga åkommor, säger chefläkare Per Weitz.

Läget försvåras av att flertalet vårdplatser på sjukhuset för tillfället är upptagna.

- Med anledning av den besvärliga läget vill jag vädja till alla som inte är i akut behov av vård att avvakta och inte åka till akutmottagningen i Västerås i dag.

För mer information kontakta:

Per Weitz, chefläkare
021-17 45 16


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl