2021-11-05 07:34Pressmeddelande

Högst smittspridning av covid-19- distansundervisning möjlig i länet

 

Kraftigt ökad smittspridning av covid-19 i Västmanland under de senaste två veckorna. Högst smittotal i landet, tre gånger högre än rikssnittet. Många smittade på olika högstadieskolor i länet. Folkhälsomyndigheten har beslutat att ge skolcheferna i Västmanland möjlighet att införa distansundervisning på högstadiet efter dialog med smittskyddsläkaren. 

Från mitten av augusti till mitten av oktober låg antalet covid-19-fall per vecka i länet ganska oförändrat på mellan 200 och 250. Under de senaste dryga två veckorna har fallen ökat kraftigt. Förra veckan var det antalet 492 vilket motsvarar 178 fall per 100 000 invånare. Det är tre gånger så många som i riket, med 57 fall per 100 000 invånare. 

Flest smittade fanns i åldersgruppen 10-19 år och land dem främst bland skolbarn i åldersgrupperna 10-12 år på mellanstadiet och 13-15 år på högstadiet. Det har också förekommit smittspridning i många klasser på olika högstadieskolor i länet. 

Klustersmittspridning har även förekommit på andra arbetsplatser, i idrottsgrupper bland barn och vuxna, efter privata fester, inom äldreomsorgen och även på sjukhus. 

”Viktigast för att motverka smittspridningen är att alla som rekommenderas att vaccinera sig verkligen gör det. Vaccinet har till exempel effektivt kunnat motverka smittspridning i åldersgruppen 16-19 år där antalet fall inte alls har ökat sedan slutet av augusti, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.  

Inför höstterminen har Skolverket bestämt att grundregeln är att undervisning ska ske på plats i skolan. Men nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att ge skolcheferna i Västmanland möjlighet att införa distansundervisning på högstadiet efter dialog med smittskyddsläkaren. Beslutet gäller från och med den 8 november till den 19 november. 

Till skillnad från under våren 2021 kommer eventuella beslut nu att vara begränsade till enstaka klasser och under en begränsad tid (sannolikt som mest 2-3 veckor). Syftet är att begränsa smittspridningen i den miljö där eleverna befinner sig hela vardagarna så att verksamheten där så snabbt som möjligt kan återgå till det normala utan behov av särskilda åtgärder till följd av smittspridningen. Inför beslutet ska skolhuvudmannen ha identifierat vilka elever som bedöms vara särskilt sårbara och som därför kommer att undantas från beslutet. 

Så skyddar du dig mot smitta: 

 • Till dig som har fyllt 12 år: Vaccinera dig så snabbt som möjligt om du inte redan gjort det. 

 • Stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion. 

 • Till dig som är ovaccinerad: Testa dig för covid-19 

 • Till dig som är vaccinerad: Stanna hemma till du har blivit frisk. Du behöver inte testa dig. 

 • Dessa grupper ska testa sig om de blir sjuka och får symtom även om de är fullvaccinerade: 

 • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst 

 • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden 

 • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19 

 • Hälso- och sjukvårdspersonal 

 • Omsorgspersonal på SÄBO/hemtjänst samt personal på LSS-boenden 

 • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden 

”Vill du vara extra försiktig kan du tänka på att hålla avstånd och inte befinna dig i miljöer med trängsel med tanke på att smittläget är ett annat jämfört med hur det var för tre veckor sedan”, fortsätter Jan Smedjegård. Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.