2018-11-21 15:12Pressmeddelande

​Hjärtsektionen får regionens arbetsmiljöpris Solrosen 2018

null

Hjärtsektionen är vinnare av Region Västmanlands arbetsmiljöpris Solrosen 2018. Priset delades ut på onsdagen i samband med regionfullmäktiges möte.

 

Motiveringen lyder:

”Hjärtsektionen är en arbetsplats som fokuserat och engagerat har fortsatt sitt arbete med att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats trots det senaste årets höga arbetsbelastning. Detta visar på att de har fått till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som är hållbart över tid. Ett sådant strukturerat arbete har de även fått till i arbetet med sjukfrånvaro där de på ett föredömligt sätt arbetar för att skapa förutsättningar för återgång i arbetet bland annat genom arbetsanpassning.

Genom ett engagerat och uppskattat ledarskap, samt med hög grad av delaktighet hos medarbetarna, har Hjärtsektionen skapat en miljö där medarbetare trivs och patienter får en vård av hög kvalitet. På Hjärtat värdesätts samtliga medarbetares kompetens och alla yrkesgrupper inkluderas gemensamt i arbetet med patienterna. Dessa delar är sådana som är viktiga i arbetet för att skapa förutsättningar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.”

Solrosen är ett vandringspris som instiftades och delades ut första gången 2005. Regionen vill genom utmärkelsen uppmärksamma arbetsplatser som genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.

Med priset medföljer ett vandringspris och en summa av 25 000 kronor som ska komma hela arbetsplatsen till nytta. Priset kan inte delas.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap