2016-06-29 10:17Pressmeddelande

Hjälpmedelsverksamheten i Västmanland ligger bra till i Sverige

null

Hjälpmedelscentrum i Västmanland har hög produktivitet och låga kostnader. Det visar årets Nysamrapport om hjälpmedelsverksamheten i nio landsting och regioner.

Antalet personer som är i behov av hjälpmedel ökar. Under 2015 skrevs nya hjälpmedel ut till drygt 12 000 patienter i Västmanland. Av dem var drygt 60 procent kvinnor och många äldre. Ungefär 35 000 patienter har ett eller flera hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum, då är inte inkontinenshjälpmedel inräknade.

– I Västmanland har vi en bra och effektiv verksamhet med lägre kostnader än många andra hjälpmedelsverksamheter i Sverige, säger Anne-Christine Ahl, förvaltningschef för Hjälpmedelscentrum.

Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverksan inom hälso- och sjukvården. Genom att ta fram jämförande nyckeltal får ansvariga signaler om hur verksamheten utvecklas. I Nysam ingår landsting/regioner i Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland och Örebro.

Rapporten visar att den samlade kostnaden för hjälpmedelsverksamheten varierar. Lägst är kostnaden i Halland (knappt 300 kr per invånare), därefter kommer Västmanland.

Hela rapporten finns att läsa på www.nysam.com

För ytterligare information kontakta:

Anne-Christine Ahl, förvaltningschef Hjälpmedelscentrum

Telefon: 021-17 45 71


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl