2018-01-15 08:00Pressmeddelande

Hjälpmedelscentrum tar över hanteringen av CPAP-apparater

DescriptionDescription

Allt mer vård sker idag i patientens hem. Det beror bland annat på att befolkningen blir allt äldre och att vårdtiden på sjukhus inte är lika lång som förr.

Den 9 januari tog Hjälpmedelscentrum över hanteringen av CPAP-apparater som används av patienter i hemmet. En CPAP-apparat förskrivs till patienter med sömnapné och hjälper patienten att andas under natten och förhindrar andningsuppehåll. I Västmanland finns det drygt 3000 patienter som använder en CPAP-apparat.

Regionens resurser används på ett bättre sätt

Kliniker på Västmanlands sjukhus har önskat en omfördelning av arbetsuppgifter som rör hjälpmedel, i likhet med hur man jobbar i flera andra landsting i Sverige.

Hjälpmedelscentrum har en väl fungerande infrastruktur för att hantera hjälpmedel. Därför har vi i samarbete med lungmottagningen på Västmanlands sjukhus kommit fram till att dela upp arbetsuppgifterna på ett effektivare sätt.

  • Att vi tar över hanteringen av hjälpmedlen innebär att rätt person gör rätt saker. Lungkliniken gör det de är bäst på, att ta hand om patienterna, medan vi gör det vi är bäst på, att ta hand om utrustningen, säger AnneChristine Ahl, förvaltningsdirektör på Hjälpmedelscentrum.

    Även på andra sätt blir denna nya organisation effektivare. Eftersom varje klinik inte behöver hålla egna lager så kan hjälpmedlen utnyttjas effektivare.

Vad innebär detta för patienten?

För patienten blir det ingen förändring i vilken vård eller vilka hjälpmedel hen får tillgång till.

Alla patienter som använder CPAP-apparat fick ett brev hem före jul med information om förändringen och om vart man ska vända sig med olika typer av frågor. Både Hjälpmedelscentrum och Lungmottagningen har information och e-tjänster på 1177 Vårdguiden.

  • När det blir tydligare vem man ska vända sig till ökar också patientsäkerheten och hanteringen av hjälpmedel blir mer enhetlig och jämlik, säger AnneChristine Ahl.

Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelscentrum hanterar en stor mängd hjälpmedel varje år. Förra året fanns totalt 69 000 olika hjälpmedel hos en patient i Västmanland. På Hjälpmedelscentrum finns kunnig personal som hanterar hjälpmedel i alla dess faser; från inköp till rekonditionering eller skrotning. Hjälpmedelscentrum lagerhåller och ger service av hjälpmedel och transporterar dem över hela länet och ansvarar dessutom för att utbilda och stötta förskrivare av hjälpmedel.

Hit kan patienten vända sig om hen får problem med att CPAP-apparaten inte fungerar som den ska eller om mask eller andra tillbehör är utslitna och behöver bytas ut.

Lungmottagningen

Lungmottagningens öppna mottagning har upphört i och med denna förändring i arbetsuppgifter. Patienten ska vända sig till lungmottagningen om hen behöver råd eller behandling av vårdgivaren.

 

För mer information, kontakta

Projektledare införande:

Johan Johansson, hjälpmedelstekniker, johan.johnsson@regionvastmanland.se, tfn 021-17 30 48

Jenny Liljeros, hjälpmedelskonsulent, jenny.leana.liljeros@regionvastmanland.se, tfn 021-17 30 48

eller

AnneChristine Ahl, förvaltningsdirektör Hjälpmedelscentrum, annechristine.ahl@regionvastmanland.se, tfn 021-17 45 71

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl