2020-10-06 08:21Pressmeddelande

Globalt teknologicenter till Västerås

Bombardier Transportation öppnar Globalt Utvecklings- och Testcenter för e-mobility i Västerås.

Bombardier Transportation etablerar ett globalt utvecklings- och testcenter på Finnslätten i Västerås. Det blir ett unikt teknikcentrum där produktions- och utvecklingsfunktioner flyttar samman i en stor gemensam anläggning och dessutom bygger man ut och öppnar upp befintliga testanläggningar för externa användare och samarbeten. 

Bombardier Transportation kommer samla all sin expertis för e-mobilitet här och skapa ett unikt innovationscenter som driver utveckling av morgondagens miljövänliga och energieffektiva transporter för både järnväg och tung fordonsindustri. Bombardier Transportation vill på så sätt möjliggöra korsbefruktning mellan olika industrigrenar och inkludera akademi och nystartade företag i gemensam forskning och utveckling för framtidens e-mobilitetslösningar.

Den färdiga anläggningen planeras att invigas 2023 och kommer redan under 2020 att fungera som en öppen testbädd där Bombardier Transportation erbjuder sin kompetens inom elektriska drivlinor för provning av produkter och system för, till exempel, anläggningsmaskiner, lastbilar och järnväg.

Med sin koncentration av kunskap och erfarenhet inom alla elektriska områden, är Västerås den perfekta platsen att arbeta med nästa generations elektriska drivsystem för energieffektiv och miljövänlig transport inom både järnväg och fordonsindustri. Vi är stolta över att bidra till den svenska industrins livskraft med sin unika och framgångsrika innovationsmiljö. Vidare kommer den här investeringen förnya den nordiska järnvägsindustrin med innovation och nya affärsmöjligheter, kommenterade Danny Di Perna, President Bombardier Transportation.

Viktig investering som stärker Västmanland

Bombardier Transportations satsning i Västmanland stärker och utvecklar länet och arbetet i Affärsplan Västmanland, där järnväg och energi identifierats som styrkeområden. Den bekräftar kompetensen som finns i regionen - speciellt inom elektrifiering av tunga fordon, och stärker utvecklingsmöjligheterna kring elektrifiering som sker i många delar av samhället. Västmanland har, med över 9000 anställda inom energi och elektrifiering, ledande kunskap inom många vitala teknikområden för den pågående energiomställningen och elektrifieringen.

Detta är fantastiskt roligt! Med Bombardier Transportations satsning visar Västmanland att vi har ett starkt näringsliv, och är en region som ligger i framkant med morgondagens lösningar för en viktig samhällsutmaning - att ställa om till fossilfria transporter. Det är en prioritet för oss och Sverige! säger Denise Norström, Regionstyrelsens ordförande (S).

Bombardier Transportations val att utvecklas i Västmanland skapar viktig attraktionskraft och gör att vi kan ta steg vidare i den riktning vi startat med Affärsplan Västmanland. Regionens samarbeten nationellt och internationellt kommer fortsätta utvecklas med satsningen och vi ser att detta leder till etableringar, arbetstillfällen och nya spännande företag, säger Maria Linder, Regionutvecklingsdirektör.

Långsiktigt utvecklingsarbete i framtidsområden

Detta beslut är en positiv signal för ett pågående arbete att tillsammans med industri och akademi i regionen ytterligare stärka det elektrifieringsklustret som redan omfattar världsledande kompetens, hela vägen från elnätet och kraftgenerering ner till fordonsnivån, på komponent och systemnivå inklusive batteriområdet.

Bombardier Transportations beslut är en tydlig markering att vi ligger rätt i vårt arbete, och speciellt positivt att vi tillsammans kunnat jobba för att skapa rätt förutsättningar för etableringen. Med öppna labb och centret skapas möjligheter för möten mellan större och mellanstora företag, startups och scaleups. Det ger också företagen möjlighet att ta del av satsningar på forskning och innovation i Västmanland, med Mälardalens högskola, och hos våra partners i Östra Mellansverige och nationellt. Detta är ett kraftfullt steg mot en globalt attraktiv nod för e-mobilitet och elektrifiering, säger Mikael Hjorth, utvecklingsledare Region Västmanland.

Region Västmanland

Region Västmanland är regionalt utvecklingsansvarig och har därmed ansvaret för att ta fram en regional utvecklingsstrategi. En del av utvecklingsstrategin är Affärsplan Västmanland vilket är Västmanlands strategi för tillväxt, innovationskraft och näringslivsutveckling. I den identifieras järnväg och energi som styrkeområden, tillsammans med automation och välfärdsteknik.

Mer information om regional utveckling i Västmanland. Länk

Kontaktpersoner:

Maria Linder. Regional utvecklingsdirektör. Region Västmanland
E-post: Maria.Linder@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 30 00

Mikael Hjorth. Utvecklingsledare. Region Västmanland
E-post: Mikael.Nilsson.Hjorth@regionvastmanland.se
Tel: 070-289 36 67


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.