2023-01-25 11:57Pressmeddelande

Genom läsning främjas barns möjligheter i Västmanland

Idag har den Regionala utvecklingsnämnden godkänt biblioteksplanen Livskraftiga bibliotek i Västmanland 2023–2026. Planen beskriver hur regionen ska arbeta med biblioteksfrågor under de närmaste åren och ett prioriterat område är att främja barns språkutveckling.

Språket är en grundläggande förutsättning i vårt samhälle. Det är viktigt att ha ett bra språk för att kunna kommunicera, ta till sig information och vara delaktig i samhället. Barn som får ett rikt och utvecklat språk får bättre en bättre start i livet.

Västmanland har exempelvis problem med för låga skolresultat. Läsningen är en viktig nyckel både för att utveckla sitt eget språk, men också för att klara skolan. I samverkan med folkbiblioteken genomför vi därför långsiktiga insatser för att stärka barns språkutveckling i regionen, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Språkutvecklande arbete för barn i Regionen

För att inspirera barn och föräldrar till läsning ger Region Västmanland en bok till alla barn som föds i länet.

Språkfrö Västmanland är ett regionalt samarbete för att stimulera barns språk- och läsutveckling. I samarbetet deltar den regionala biblioteksverksamheten, barnhälsovården och folkbiblioteken i länets 10 kommuner. 

För tredje året 2023 driver Regionen projektet Bokstart Västmanland. Målet är att hitta former och metoder för att göra småbarnsföräldrar medvetna om hur viktigt det är med språk och läsning. Det kan till exempel betyda att folkbiblioteken gör hembesök hos småbarnsfamiljer eller att de får kontakt med familjerna via andra kommunala verksamheter.

Kontakt:

Jenny Landernäs, regionråd (M), ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Tel.  076-511 61 27
E-post. jenny.landernas@regionvastmanland.se

Lena Karlström
Kulturchef, Region Västmanland
Tel. 021-17 34 53
E-post: lena.karlstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.