2020-06-17 15:10Pressmeddelande

Gåva och fri parkering för alla regionmedarbetare med anledning av pandemin

Region Västmanland ger 1000 kronor i en skattefri gåva till samtliga medarbetare. Dessutom blir det avgiftsfri parkering året ut för medarbetare. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 17 juni.

Den pågående pandemin har medfört stora påfrestningar för hela organisationen i Region Västmanland, inte bara hälso- och sjukvården utan även kollektivtrafik, näringslivsutveckling, utbildning, kultur, tandvård, stöd- och serviceverksamheter. Beslutet i regionstyrelsen möjliggörs genom att använda möjligheten med tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 1000 kronor per anställd, samt att tillfälligt ändra skatteregler för fri parkering som riksdagen har beslutat om.

- Satsningen är ett uttryck för stor uppskattning och erkänsla. Alla verksamheter har ställt om med kort varsel i en situation som ingen av oss kunde förutspå vid årets början. Det är tack vare mycket goda insatser från regionens medarbetare som Region Västmanland har kunnat möta krisen, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Det är ännu inte klart hur, när och i vilken form gåvan, som är en engångsinsats 2020, kommer att delas ut. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att hantera frågan vidare. Kostnaden på cirka sju miljoner kronor finansieras via regionstyrelsens anslag för oförutsedda medel 2020. Beslutet om avgiftsfri parkering för alla medarbetare som erlägger parkeringsavgift gäller fram till och med den 31 december i år och retroaktivt från 1 april.

För mer information:

Denise Norström (S)

Regionstyrelsens ordförande

Telefon: 021 - 17 46 77Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.