2018-06-01 13:33Pressmeddelande

​Fyll på med vätska i värmen

null

Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen. Att vistas länge i solen kan orsaka trötthet, huvudvärk och illamående. Du kan även drabbas av vätskebrist och uttorkning om du inte dricker tillräckligt med vätska.

- Risken för uttorkning är särskilt stor för äldre och små barn. Västmanlands sjukhus har fått in flera äldre personer som varit uttorkade de senaste dagarna. Uttorkning kan vara ett mycket allvarligt tillstånd för dessa personer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie Svensson.

Region Västmanland har en handlingsplan vid värmebölja eller höga temperaturer. Handlingsplanen, som är framtagen tillsammans med Västerås stad, vänder sig till medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, primärvården eller sjukhus och tar upp hur man ska hantera hälsoeffekter vid värmebölja/höga temperaturer.

Höga temperaturer kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt bland äldre och kroniskt sjuka personer. Även yngre och friska individer kan drabbas av värmerelaterade symtom. Exempel på sådana är kramper, utslag, svullnad, yrsel, svimning och utmattning.

Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett mycket allvarligt tillstånd med förvirring, kramper och hög feber. Värmeslag kräver omedelbar behandling eftersom det kan leda till organsvikt, hjärnskada och i värsta fall döden.

Allmänna råd:

  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
  • Uppmuntra till ökat vätskeintag
  • Försök ordna en sval miljö
  • Ordna svalkande åtgärder
  • Uppmana till minskad fysisk aktivitet
  • Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan

Läs mer i bifogade foldern Råd vid värmebölja.

 
För mer information kontakta:

Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl