2019-09-12 11:53Pressmeddelande

Fullmäktiges ordföranden utbyter erfarenheter

Den 13 september anordnar Region Västmanland en konferens för länets fullmäktigeordförande.

Syftet är att utbyta erfarenheter och fortbilda sig kring ordförandenas uppdrag. Även om sakfrågorna skiljer sig åt är det samma regelverk de ska förhålla sig till.

På konferensen deltar bland andra Helena Linde, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och berättar om förändringar i nya kommunallagen.

Se mer i bifogat program.

Media är välkommen.

Tid:                Fredag den 13 september, kl 09:00 – 15:30
Plats:             Regionhuset Västerås (Västmanlands sjukhus), lokal:Lindö

För mer information kontakta:

Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande
073-732 39 08, andreas.weiborn@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterad media