2021-04-15 06:32Pressmeddelande

Från den 15 april kan 65 år och äldre boka in sig för vaccinering mot covid-19

Från och med den 15 april kan västmanlänningar som är 65 år och äldre börja boka in sig för vaccinering – istället för startdatum 19 april som var planerat. Därmed tar vaccineringen i den så kallade fas 2 ytterligare ett steg framåt.

– Mer än 90 procent av alla över 70 år har fått en första dos eller har en bokad tid för vaccination, vilket gör det möjligt att öppna vaccinationsbokningen för ytterligare en åldersgrupp något tidigare än beräknat, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccineringen mot covid-19 i Västmanland.  

Strax innan påsk utökades gruppen som vaccineras inom fas 2 till att omfatta även 70-75-åringar. Region Västmanlands uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Ytterst är det dock tillgången på vaccin som bestämmer takten på vaccineringen i samtliga faser. Volymerna av vaccin väntas öka allteftersom vaccineringen i fas 2 fortskrider. Regionen använder alla tillgängliga vacciner, och man kan inte välja vilket vaccin man får.

– Under vecka 15 och 16 kommer ytterligare 28 000 Västmanlänningar ha fått en första dos vaccin, vilket känns väldigt bra med tanke på den stora smittspridningen just nu. Redan två-tre veckor efter en första dos minskar risken kraftigt att bli svårt sjuk i covid-19. Det gäller oavsett vilket vaccin man får, avslutar Jonas Ekström.

Liksom tidigare gäller att personalvaccinationerna är fortsatt stoppade för att snabbare kunna erbjuda fler invånare en första dos vaccin.

Bokning av vaccination sker via 1177.se eller Vaccinationsbokningen på telefon 021-481 87 00.

Följande omfattas av fas 2:  

- Personer 65 +

- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter

- Personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation och deras hushållskontakter

- Personer med LSS som är över 18 år och bor i eget boende

Läs mer om vaccination mot covid -19:

https://www.1177.se/Vastmanland/vaccination-vastmanland

Kontaktperson:

Jonas Ekström
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.