2022-03-24 14:21Pressmeddelande

Fortsatt toppklass på hjärtinfarktvården i Västmanland

Även 2021 fortsatte hjärtinfarktvården i Västmanland att ligga i toppklass. För tredje året i rad får regionen en delad andraplats i det nationella kvalitetsregistret Swedehearts årliga rankning, som nyligen blev offentlig.

En vårdkedja som fungerar från det att patienten ringer 112 om bröstsmärtor. Att patienten snabbt kommer med ambulans till kranskärlsröntgen och ballongvidgning av det tilltäppta kranskärlet

– o

ch därefter vidare till hjärtintensiven i några dagar och täta kontroller och rehabilitering under första året. Jättebra teamarbete mot ett gemensamt mål för flera yrkeskategorier, och ständig utbildning av både personal och patienter. Det är förklaringen, säger Amra Kåregren, ansvarig överläkare på kranskärlsröntgen vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Sveriges största kvalitetsregister

Swedeheart är Sveriges största kvalitetsregister för hjärtvård och ger Region Västmanland totalt 8,5 indexpoäng av 11 möjliga. Poängen omfattar såväl det akuta omhändertagandet av hjärtinfarkt som eftervården och kontroller upp till ett år efter insjuknandet. Det är en andraplats som delas med sjukhusen i Alingsås, Danderyd, Falun, Karolinska Huddinge och Umeå. 

Den höga kvaliteten i Västmanland är resultatet av en stor satsning under lång tid för att arbeta i team och skapa den vårdkedja som nu finns. Varje moment i vårdkedjan är viktig och alla steg räknas. Från tidsramen på högst 90 minuter från ambulanslarm till operation av patienter med helt tilltäppta kranskärl

– 

via vården på hjärtintensiven, cykeltest hos fysioterapeuter, och slutligen uppföljning i ett år på specialistmottagning, säger Amra Kåregren.

"Väldigt viktigt för de västmanlänningar som drabbas av hjärtinfarkt"

Det är mycket glädjande att det återigen är en verksamhet i Västmanland som får en utmärkelse för sin höga medicinska kvalitet och sitt goda omhändertagande av patienter. Personalen som arbetar inom hjärtinfarktvården gör ett fantastiskt arbete. Att vården håller denna höga kvalitet är väldigt viktigt för de västmanlänningar som drabbas av hjärtinfarkt, säger Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården.

Förebyggande insatser

I Västmanland inträffar cirka 500 hjärtinfarkter varje år, varav 130–150 kräver den snabbaste insatsen. Efter den akuta behandlingen ligger patienterna inne på sjukhuset i snitt tre dagar. Och sedan börjar man med de viktiga medicinska förebyggande insatserna: rökstopp, kontroll av blodtryck och blodfetter, kostvanor, motion och stresshantering. Efter första året på hjärtspecialistmottagning tar primärvården över.

Vi är mycket glada över utmärkelsen från Swedeheart, inte minst för att vi lyckats upprätthålla den höga kvaliteten även i pandemitider. Och verksamheten behöver ständigt utvecklas då nya riktlinjer för hjärtinfarktvård årligen avlöser de gamla, och med tanke på att antalet hjärtinfarkter kommer öka i framtiden allteftersom stora årskullar når riskåldern för hjärtinfarkt, avslutar Amra Kåregren.

För mer information:

Amra Kåregren
Ansvarig överläkare på kranskärlsröntgen vid Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon: 073 - 541 87 11Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.