2018-03-19 09:03Pressmeddelande

Fortsatt stark export för Västmanlands näringsliv

null

Enligt SCB:s statistik för 2017 exporterade länets företag varor för 42 miljarder kronor. Det gör oss till ett av landets mest exportorienterade län. Det är framförallt länets stora företag som svarar för exporten, men det finns även många mindre företag som exporterar. Varuexporten är viktig för landets ekonomi och Västmanland levererar bra.

Västmanland har näst högst varuexportandel i landet

Sverige är ett starkt exportland, där bearbetade varor som exempelvis olika typer av maskiner och fordon dominerar. Även tjänsteexporten är mycket viktig.

Varuexporten står för ca 40 % av den s.k. bruttoregionprodukten i länet. Endast Kronoberg har högre andel i Sverige. För Sverige totalt är det 20 %. Stora marknader för export är i Kina, europeiska länder Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Även USA är ett viktigt land för varor från Västmanland.

Tabell 1. Varuexportandel av bruttoregionprodukten 2016

 

 

Exportsamverkan ska hjälpa ännu fler företag till export

Det finns potential för fler av de mindre företagen att växa genom export. Region Västmanland, tillsammans med bl.a. ALMI, Handelskammaren, Business Sweden och Exportkreditnämnden verkar för att fler av de mindre företagen ska hitta nya marknader för sina produkter och tjänster. Enligt Christer Alzén, verksamhetschef Näringsliv i Region Västmanland, så kommer arbetet för att stödja företagens internationalisering att intensifieras. Det utökade samarbetet ska leda till ökad och förbättrad rådgivning och framlyftande av exempel på företag som lyckats med sin satsning. Det finns också en ambition att i större utsträckning tillgängliggöra de kunskaper och nätverk som länets framgångsrika exportföretag har för att fler ska lyckas. ABB:s verksamhet Synerleap är ett bra exempel där mindre företag får tillgång till kunnande i det stora företaget.

För mer information, kontakta

Christer Alzén, verksamhetschef, Centrum för regional utveckling
021–481 82 73

Simon Bölling, analytiker, Centrum för regional utveckling
021-481 82 79

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl