2017-11-29 15:45Pressmeddelande

​Fortsatt satsning på turismutveckling

null

Region Västmanland fortsätter satsningen på att utveckla turismnäringen i länet. På onsdagen beviljade regionstyrelsen 2,4 miljoner kronor till projektet ”Hållbar, tematiskt produktutveckling och försäljning” under de kommande två åren.

- Besöksnäringen är viktig för Västmanland. Genom att ytterligare utveckla besöksmålen har länet har goda förutsättningar för att locka fler internationella besökare, vilket ger fler arbetstillfällen och ökar länets attraktionskraft, säger regionrådet Karin Thorborg (V).

Projektet vänder sig i första hand till det 50-tal verksamheter som deltar i den regionala turismorganisationens utvecklingsprocess. Målet är att utveckla besöksmålen till att agera professionellt på alla plan, från kvalitet på de olika attraktionerna till presentationsmaterialet, för att locka internationella besökare.

Projektmedlen tas från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Besöksnäringen, kommuner och regionala samarbetspartner är med och delfinansierar projektet.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.
 

För mer information kontakta:

Karin Thorborg (V), regionråd
021-17 46 84

Henrik Wester, turismchef
021-481 82 54

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl