2014-11-26 16:30Pressmeddelande

Förstudie ska göras om sjukhusområdet i Sala

null

Nu börjar planerna klarna för hur sjukhusområdet i Sala ska utvecklas. Bland annat planeras ett samarbete med Sala kommun om rehabilitering, gemensamma vårdplatser och en familjecentral.

På onsdagen gav landstingsstyrelsen klartecken till en förstudie för att utveckla sjukhusområdet i Sala. Inriktning är om- och tillbyggnad av vårdcentralsbyggnaden med bland annat ny bassäng och avveckling av sjukhusbyggnaden.

- Det är positivt att vi tillsammans har identifierat verksamheter som vinner på ett närmare samarbete mellan landstinget och kommunen, exempelvis att kommunen får ett antal övergångsplatser på sjukhuset för patienter som inte klarar sig själva hemma direkt efter sjukhusvistelsen, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

- Sjukhusbyggnaden är i dåligt skick och skulle bli mycket kostsam att renovera. Samtidigt har varken landstinget eller kommunen behov av så stora lokalytor. Det mest resurseffektiva i det läget är att satsa på att utveckla vårdcentralsbyggnaden, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

Inriktningen är att en rehabiliteringsenhet öppnas för både landstingets och kommunens verksamheter. En samlokalisering skulle innebära en klar vinst för patienterna men också för rehabiliteringsverksamheterna.

Vidare planeras att kommunen kan använda ett antal vårdplatser på sjukhuset som övergångsplatser. I dag har kommunen svårt att ta hand om alla utskrivningsklara patienter, med följd av att många patienter kort efter sjukhusvistelsen åter måste läggas in.

På familjecentralen samlas kompetensen kring barnet och familjen – barnavård, mödravård, öppen förskola och socialsekreterare – för att snabbt kunna agera när stödinsatser krävs.

Förstudien ska vara klar i april 2015.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl