2020-04-23 08:00Pressmeddelande

Förstärkt mobil verksamhet och stöd till kommunerna

Förstärkt mobil verksamhet och stöd till kommunerna

Flera regioner i landet har visat att en förstärkt mobil verksamhet med stöd till kommunala boenden och till patienter i hemmet är ett effektivt sätt att erbjuda rätt vård på rätt vårdnivå. Arbetssättet minskar också smittspridningen då riskgrupper inte behöver uppsöka vård på sjukhus eller på vårdcentral då de erbjuds vård i hemmet.

Region Västmanland har sedan några veckor utökat den mobila verksamheten under dagtid från länets vårdcentraler och på jourtid och helger nästan tredubblat den mobila familjeläkarverksamheten. Regionen erbjuder kommunerna ett utökat stöd kring gemensamma patienter vilket har resulterat i att sjukhuset i Västerås upplever att färre patienter läggs in på sjukhus och vi ser en bättre samverkan kring patienterna.

Avancerad sjukvård i hemmet

Region Västmanland har även utökat den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) vilken utgår från akutsjukvården. Regionens AH-team har fått ett utökat uppdrag för att ta hand om riskgrupper i hemmet som inte enbart är i behov av vård i livets slutskede. Exempel på utökade arbetsuppgifter är blodprovsprovtagning i hemmet i våra riskgrupper, blodtransfusioner, intravenös antibiotikabehandling och omläggning av vissa inopererade katetrar.

Det här gör vi för att undvika att dessa sköra patienter skall behöva komma in till sjukhuset, säger Mattias Damberg Biträdande Hälso- och Sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård.

Fyra noder i beredskap i Västmanland

I varje nod (Västerås, Sala, Köping och Fagersta) finns etablerade samverkansgrupper med deltagare från både region och kommuner. De träffas regelbundet för att stärka samsyn och samverkan kring patienter i riskgrupper. I alla noder finns en beredskap för förstärkt jourverksamhet jourtid och helger i de tältlösningar som Region Västmanland rapporterat om tidigare.

Ännu ser vi inget behov av att aktivera denna beredskapsplan då vårdcentralerna gör ett utmärkt jobb att separera sina patienter med luftvägssymtom med behov av medicinsk bedömning från andra patientgrupper, säger Mattias Damberg.

Avboka inte planerade vårdbesök

Många avbokar sina bokade besök i vården. Det är viktigt att man tar kontakt med sin mottagning vid minsta oro eller om man har frågor kring sitt bokade besök. Genom de åtgärder regionen genomför ska det vara tryggt att komma till vården.

Det är viktigt att ta hand om sin eventuella grundsjukdom även i rådande Covid-19 situation. Detta för att minska risken för försämring till exempel i sin diabetes, högt blodtryck eller annan kronisk sjukdom, avslutar Mattias Damberg.

Kontaktperson:

Mattias Damberg
Bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård. Region Västmanland
E-post: mattias.damberg@regionvastmanland.se
Tel:  072-153 03 70Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.