2019-10-21 13:56Pressmeddelande

Försiktig optimism om planerade operationer i Köping från onsdag och i Västerås från torsdag

Fram till måndagsförmiddagen har mer sjukvårdsmaterial inkommit till Region Västmanland. Därför finns en förhoppning om att kunna återuppta dagkirurgin i Köping från och med onsdag, och de övriga planerade operationerna i Västerås från och med torsdag. Regionen kvarstår emellertid i stabsläge tills annat meddelas.

- Detta bygger naturligtvis på att vi de kommande dagarna fortsätter att få in sjukvårdsmateriel i den omfattning vi fått idag, tillika att de specifika leveranser med viss utrustning vi väntar på verkligen kommer, säger biträdande sjukvårdsdirektör Liselott Sjöqvist.

Under måndagsförmiddagen har det pågått ett intensivt arbete med att packa upp och sortera sjukvårdsmaterial för vidare transport ut i sjukvården. Inflödet av sjukvårdsmaterial kommer nu till hälften från Apotekstjänst AB och till hälften från övriga leverantörer, vilka anlitats sedan Apotekstjänst leveransproblem började för ett par veckor sedan. Leveranserna är fortfarande ojämna vad gäller innehåll. Vissa artiklar finns det nu gott om, för andra råder det brist.

- Till exempel konstaterar vi att det råder brist på flera olika sterilprodukter, säger Liselott Sjöqvist.

Bedömningen är att leveransproblemen kommer att finnas kvar för överskådlig tid framöver. Därför kommer Region Västmanland att inrätta en särskild arbetsgrupp för att säkra en långsiktig varuförsörjning ur ett strategiskt perspektiv.

För mer information:

Liselott Sjöqvist

Biträdande sjukvårdsdirektör

021 – 17 46 47


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.