2020-05-18 08:00Pressmeddelande

Försämringen i ungas mående fortsätter

Andelen unga i åldern 13–17 år som uppger att de mår bra har minskat bland såväl killar som tjejer sedan 2017. Samtidigt har tilliten till andra människor ökat och kränkningar i skolan minskat. Det visar årets undersökning av Liv och hälsa ung Västmanland.

Andelen unga som uppger att de mår bra eller mycket bra fortsätter att minska jämfört med 2012, då den negativa trenden inleddes. Minskningen ses nu i samtliga årskurser och nytt för i år är att en statistiskt säkerställd minskning i måendet även ses för killar.

Resultatet baseras på enkätsvar från 6 558 elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, vilket motsvarar ett deltagande på 78 procent.

Det som är nytt i årets resultat, är att vi nu ser en försämring av måendet bland både killar och tjejer. Faktum är att försämringen sedan 2017 är mer påtaglig bland killar, som även upplever en sämre skoltrivsel än tidigare, säger Fredrik Söderqvist, socialepidemiolog vid Region Västmanland.

Som i tidigare undersökningar visar årets resultat också att de ojämlika skillnaderna i ungas hälsa och livsvillkor kvarstår. Till exempel mår unga som oroar sig för familjens ekonomi eller har någon form av funktionsnedsättning klart sämre än de som inte oroar sig för familjens ekonomi eller inte har någon funktionsnedsättning.

Liv och hälsa ung 2020 innehåller även ljusglimtar. Jämfört med föregående undersökning 2017 är det fler unga som litar på sina vårdnadshavare och det är fler unga som litar på människor i allmänhet. Den mellanmänskliga tilliten, som är en hörnsten för social hållbarhet, har alltså ökat. Även andelen unga som uppger att de har kompisar i skolan som vill vara med en har ökat signifikant.

Det är glädjande att se dels att kränkningar mellan unga minskar och att fler känner tillit till sina föräldrar. Men vi har ett arbete att göra kring ungas levnadsvanor, där framför allt den fysiska aktiviteten minskar. Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och som samhälle behöver vi fullt ut stödja föräldrar att ge barnen bra vanor, säger Barbro Larsson, regionråd (C), med ansvar för psykiatri och folkhälsa.

För mer information kontakta:

Fredrik Söderqvist. Socialepidemiolog, Enheten folkhälsa,
Tel.  021-17 46 70

Barbro Larsson. Regionråd (C) med ansvar för psykiatri och folkhälsa
Tel.  021-17 41 86Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.