2021-03-12 14:15Pressmeddelande

Försäljning ger förutsättningar för nytt liv för sjukhusbyggnaden i Sala

Sedan sjukhuset i Sala byggdes på 1960-talet har sjukvården förändrats och lokalerna passar inte längre för modern vårdverksamhet. Därför säljer nu Region Västmanland sjukhusbyggnaden i Sala till ett privat företag. Alternativet hade varit att riva alltihop, vilket hade medfört en mycket dyr marksanering.

- Det känns bra för alla parter att vi nu hittat en seriös aktör som vill skapa ny verksamhet i ett gammalt sjukhus, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Försäljningen omfattar cirka 20 000 kvadratmeter byggnadsyta fördelade på flera våningsplan samt cirka 21 000 kvadratmeter tomtyta. Det är ProNordic AB, som köper fastigheten och som planerar att både bevara området och utveckla det.

Budet var på 54,6 miljoner kronor. Inom ramen för det har saneringskostnader för fastighetens inbyggda miljöskuld per idag fördelats mellan köpare och säljare och köpeskillingen med den kompensationen i beaktande uppgår till 17,6 miljoner kronor.

Innan avtalet kan vinna laga kraft måste det först godkännas av regionfullmäktige vid sammanträdet den 20 april. Beräknad överlåtelse blir i mitten av maj. Fram tills dess att den nya vårdbyggnaden i Sala är inflyttningsklar i slutet av 2022, kommer sjukhusverksamheten fortsätta i samma lokaler som nu. Under den tiden betalar regionen hyra till ProNordic AB.

- Det är mycket glädjande att det gamla sjukhuset kommer till samhällelig nytta. Affären är till fördel för regionen, Sala kommun och dess invånare, avslutar Denise Norström.

För mer information: 

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande

021 - 17 46 77 

Stefan Rindetoft, fastighetschef

021- 17 55 19

 

 

 

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.