2022-07-25 05:16Pressmeddelande

Fördröjd diagnos och behandling av höftledssjukdom hos barn

Ett barn som haltade och led av smärta, först i ena benet och senare i ljumsken, fick diagnosen muskelsmärta och rekommenderades fysioterapi. Men några månader senare visade röntgen att det rörde sig om en höftledssjukdom som kräver operation. Därför anmäler nu Region Västmanland händelsen enligt lex Maria.

Vid det första besöket på vårdcentralen led barnet av smärta i ett ben och haltade. Det gjordes då en rimlig bedömning att avvakta på grund av uppgifter om kortvarig smärta, samt att inget avvikande kom fram vid undersökningen.

Vid det andra besöket –hos en annan läkare – konstaterades att barnet fortfarande haltade, men att smärtan denna gång satt i ljumsken. Uppgifter framkom också som talade för att symtomen hade funnits en längre tid. Besvären tolkades som muskelsmärta och kontakt med fysioterapeut rekommenderades. I sin utredning konstaterar Region Västmanland att denna typ av symtom hos ett barn borde ha föranlett misstanke om sjukdom i höftleden, och resulterat i vidare utredning med röntgenundersökning.

Vid ett besök hos fysioterapeut några månader senare beställdes slutligen en röntgenundersökning, som då visade en höftledssjukdom som kräver operation. Att både diagnos och behandling av tillståndet fördröjdes ökar risken för komplikationer efter genomförd operation. 

Efter utredning av händelseförloppet har den berörda verksamheten vidtagit åtgärder för att minska riskerna för liknande händelser i framtiden.

Kontaktperson:

Johan Nordmark, chefläkare
Tel. 021- 17 46 41

 Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

 Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.