2017-11-10 08:00Pressmeddelande

​Fördröjd diagnos av urinblåsecancer

null

Under nästan åtta månader sökte patienten hjälp på vårdcentral och andra vårdinrättningar för blod i urinen och på grund av detta oro för cancer.

Trots att kriterierna var uppfyllda för standardiserade vårdförlopp vid misstänkt cancer remitterades inte kvinnan vid något tillfälle till urolog eller undersökning med datortomografi av urinvägarna. Patienten fick i stället behandling för urinvägsinfektion och fortsatt hormonbehandling.

Inte förrän nästan åtta månader efter första vårdbesöket remitterades kvinnan till datortomografiundersökning och därefter till urolog eftersom undersökningen visade tumörer i urinblåsan.

Kvinnan opererades och följs i dag upp med regelbundna kontroller.

Vårdcentralen har vidtagit flera åtgärder för att något liknande inte ska hända igen, bland annat genomgång av standardiserade vårdförlopp.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl