2021-08-11 12:52Pressmeddelande

Fördröjd diagnos av cancer i urinblåsan

En patient utreddes inte för blod i urinen, vilket ledde till att diagnosen av cancer i urinblåsan fördröjdes i cirka ett år. Händelsen lex Maria-anmäls nu av Region Västmanland.

Patienten sökte sin vårdcentral på grund av urinvägsbesvär och fick behandling för urinvägsinfektion, men trots blod i urinen startades inte någon utredning med anledning av detta – och behandlingen följdes inte upp.

Under det följande året hade patienten kontakt med vårdcentralen ytterligare två gånger, dels för hälsokontroll och dels för problem med att urinera.  Men inte vid något tillfälle startades någon utredning av blod i urinen.

På grund av återkommande episoder av blod i urinen beslutade en läkare i en annan verksamhet att remittera patienten vidare. Då startade ett så kallat standardiserat vårdförlopp och cancern i urinblåsan blev slutligen upptäckt.

Den berörda vårdcentralen har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för att något liknande händer igen.

Kontaktperson:

Johan Nordmark, Chefläkare
Tel. 021 17 46 41
 

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

 Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.



Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.