2019-01-04 11:55Pressmeddelande

Fördröjd diagnos av blödning under skallbenet

Region Västmanland har anmält en händelse där diagnos av blödning under skallbenet fördröjdes på en kvinnlig patient och hon drabbades av en allvarlig sjukdomsbild och behövde opereras.

Den äldre kvinnan sökte utan framgång vid flera tillfällen under kort tid hjälp på vårdcentral och jourmottagning för sin huvudvärk.

När hennes tillstånd försämrades och hon fick svårt att tala lades hon in på sjukhus och röntgades.

Då upptäcktes en blödning mellan skallben och hjärna. Det blodförtunnande läkemedel hon åt stoppades, eftersom blodförtunnande medel kan öka risken för sådana blödningar.

Hennes tillstånd försämrades emellertid ytterligare och hon fick föras till Akademiska universitetssjukhuset där hon opererades och vårdades i respirator.

Hon kunde senare flyttas till Västerås och skrivas ut för fortsatt rehabilitering i hemmet.

Den utredning som gjorts visar att det försenade utsättande av det blodförtunnande läkemedlet bidrog till den allvarliga sjukdomsbilden. Kvinnan har i dag en kvarstående afasi.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare 
021-17 50 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl