2017-06-22 10:18Pressmeddelande

​Fördröjd cancerdiagnos

null

En äldre, tidigare frisk man sökte i september 2016 hjälp på sin vårdcentral i Västmanland på grund av blod i urinen.

Vårdcentralen inledde en utredning med provtagningar och remiss till bland annat röntgenundersökning.

Utredningen fortsatte på urologkliniken enligt standardiserade vårdförlopp, först för cancer i urinblåsa som kunde avslutas och därefter för prostatacancer.

Av okänd anledning dröjde det över fem månader innan röntgenundersökningen genomfördes. Den visade en tumör i njurbäcken med dottertumörer, metastaser, i lungorna. Sjukdomen var då obotlig.

Region Västmanland ha anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl