2017-04-25 08:24Pressmeddelande

​Fördröjd bedömning av skivepitelcancer

null

En ung gravid kvinna sökte hjälp på en vårdcentral i länet på grund av en hudförändring som ändrat storlek under graviditeten. Förändringen togs bort av läkaren eftersom den hade avvikande utseende.

Ett prov på hudförändringen skickades för mikroskopisk undersökning. Provet visade på misstanke om skivepitelcancer.

Behandlande läkare tog emot svaret men vidtog inga åtgärder – trots det inte var säkert att hudförändringen var helt borttagen. Inte heller kontaktades patienten.

Misstaget upptäcktes sex månader senare när cancerregistret efterlyste en anmälan.

Patienten remitterades då till hudkliniken som efter bedömning kunde ge lugnande besked, något ytterligare ingrepp var inte nödvändigt. Kvinnan fick instruktioner om att själv kontrollera det aktuella hudområdet

Händelsen har utretts och åtgärder vidtagits för att förhindra ett upprepande. Händelsen är anmäld av chefläkare som risk för allvarlig vårdskada. 

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl