2022-02-24 09:48Pressmeddelande

Förbättrad patientsäkerhet när Sala kommun och Region Västmanland samverkar i gemensamt journalsystem

Den 25 februari går Sala kommun över till att journalföra i samma journalsystem som redan används inom Region Västmanland och Västerås stad. Patienter i Sala kommun har tidigare kunnat ha flera journaler, en från regionen och en från kommunen, som inte varit kopplade till varandra.

Överföringen av en patients journal har skett via separata IT-system eller manuellt via telefon eller fax. Det har varit tidskrävande och betytt att patienten själv behövt kunna redogöra för sitt hälsotillstånd.

Att ha möjlighet till sammanhållen journalföring i samma journalsystem leder till bättre samordning av vården och ökad patientsäkerhet. Som patient ska jag kunna känna mig trygg i att vårdpersonalen har de uppgifter de behöver för att vårda mig, oavsett om personalen arbetar i regionen eller i kommunen, berättar Jonas Ekström överläkare och områdeschef för Nära vård.

För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare som regionen, kommunen eller privata vårdgivare så behöver patienten ge sitt samtycke.  

Kontakt:

Jonas Ekström

Områdeschef för Nära vård

0224- 580 16


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.