2023-05-02 06:30Pressmeddelande

Förbättrad patientsäkerhet när Arboga kommun och Region Västmanland samverkar i prisbelönat arbetssätt

Den 2 maj går Arboga kommun över till att journalföra i samma journalsystem som redan används inom Region Västmanland, Västerås stad, Köpings kommun, Sala kommun, Norbergs kommun, Fagersta kommun och Skinnskattebergs kommun. Region Västmanland och länets kommuner vann i april priset Årets Brobyggare för sin satsning på journaler som följer patienten hela tiden – oavsett om man vårdas av regionen eller en kommun.

När vi nu får samma journalsystem i Arboga som i regionen och övriga kommuner underlättas samverkan och kommunikation oss emellan. Det blir också enklare att få en helhetsbild av patientens vårdhistoria och att säkerställa att patienten får en god och säker vård, menar Lina Berankyte-Simkeviciene, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patienter i Arboga kommun har tidigare kunnat ha flera journaler, en från regionen och en från kommunen, som inte varit kopplade till varandra. Överföringen av en patients journal har skett via separata IT-system eller manuellt via telefon eller fax. Det har varit tidskrävande och betytt att patienten själv behövt kunna redogöra för sitt hälsotillstånd.

Att ha möjlighet till sammanhållen journalföring i samma journalsystem leder till bättre samordning av vården och ökad patientsäkerhet. Som patient ska jag kunna känna mig trygg i att vårdpersonalen har de uppgifter de behöver för att vårda mig, oavsett om personalen arbetar i regionen eller i kommunen, berättar Jonas Ekström, överläkare och områdeschef för Nära vård.

För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare som regionen, kommunen eller privata vårdgivare så behöver patienten ge sitt samtycke.  

Kontaktpersoner:

Lina Berankyte-Simkeviciene, medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: lina.berankyte-simkeviciene@arboga.se
Tel: 0589-870 63

Jonas Ekström, områdeschef Nära vård
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se
Tel: 0224-58016Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.