2020-05-07 14:15Pressmeddelande

Förändringar i lägesrapporteringen av covid-19

Antal dödsfall i kommunerna                                                 

Regionens lägesrapporteringar av covid-19 utökas från och med denna vecka med att gälla även uppföljning av antal döda per kommun i länet.

Det förekommer sedan en tid smittspridning i hela länet och nu kommer vi utöver antalet fall att också rapportera antal dödsfall per kommun, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

 

Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun. Dessa markeras endast med färre än tio – oavsett om det är nio eller noll.

Antal sjukdomsfall på kommunernas äldreboenden

Sedan förra veckan rapporteras antal äldreboenden med minst ett bekräftat fall av covid-19 jämfört med regionens totala antal äldreboenden. Även antalet omsorgstagare vid regionens äldreboenden som vid något tillfälle konstaterats smittade redovisas.

Som vi tidigare meddelat rapporterar vi inte antal dödsfall per äldreboende av hänsyn till patientsekretessen, avslutar Jan Smedjegård.

Lägre frekvens i lägesrapporteringen.

Med start under kommande vecka kommer lägesrapporterna att uppdateras med följande sätt:

  • Tisdagar: Antal sjukdomsfall, dödsfall, provtagna och vårdade på sjukhus med/för covid-19
  • Torsdagar: Samma siffror som på tisdagar men även antal fall per kommun, antal dödsfall per kommun i de fall en kommun har fler än 10 dödsfall, antal äldreboenden som har sjukdomsfall och hur många omsorgstagare som haft covid-19.
  • Lägesrapporten för material uppdateras löpande men ej vid specifika tidpunkter.

Kontaktperson

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare Region Västmanland
E-post: jan.smedjagard@regionvastmanland.se
Tel. 021- 17 51 21Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.