2022-02-01 15:15Pressmeddelande

Fler vårdplatser när sjukhuset i Fagersta moderniseras och byggs om

Den 1 februari beslutade regionstyrelsen om ombyggnation av vårdavdelning 1 i sjukhuset i Fagersta vilket betyder fler vårdplatser. Beslutet är en del av Region Västmanlands arbete med att modernisera vårdplatser och vårdavdelningar för att anpassa verksamheten till dagens vårdbehov.

Antalet vårdplatser på sjukhuset i Fagersta ökar genom ombyggnationen, vilket vi ser att det kommer finnas behov av på sikt. Det är hög tid att ersätta de gamla vårdavdelningarna med nya moderna vårdplatser för vård av hög kvalitet och standard en lång tid framöver. Investeringen kommer göra det möjligt för fler i de norra länsdelarna att få vård nära bostadsorten, vilket gynnar sjukvården i hela länet, säger Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Det nuvarande vårdbehovet skiljer sig mot tidigare och dagens patienter har större omvårdnadsbehov och behöver mer medicinsk behandling. Ombyggnationen av Fagersta sjukhus kommer att ge lokaler som motsvarar dagens vårdbehov och moderna arbetssätt, och dessutom förbättrar arbetsmiljön för personalen i verksamheten.

Efter ombyggnationen i Fagersta kommer det att finnas totalt 22 vårdplatser som fördelas på 18 enpatientrum och två tvåpatientrum, att jämföra med 16 vårdplatser sammanlagt idag. Initialt kommer vårdavdelningen ha samma bemanning som tidigare, med möjlighet att utöka på sikt. Lokalerna planeras på ett sätt som gör att regionens samarbete med kommunerna kan utvecklas och underlättas i framtiden. 

De nya lokalerna kommer att vara ändamålsenliga, funktionella och flexibla. Ombyggnationen ska tillgodose behovet av enpatientrum, hygienutrymmen och dokumentationsutrymmen, vilket leder till ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Enpatientrummen förstärker även patienternas integritet och förenklar för anhörigas delaktighet i vården, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för fastighetsfrågor.

Investeringen beräknas uppgå till 20 miljoner kronor. Beslut om finansiellt igångsättningstillstånd beräknas fattas av regionstyrelsen i september, och den beräknade byggtiden uppgår sedan till 12 månader.

Kontakt:

Kenneth Östberg (S) Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
Tel. 021 - 17 65 21

Magnus Ekblad (C) Regionråd med ansvar för fastighetsfrågor
Tel. 021 - 17 45 14Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.