2021-02-02 16:38Pressmeddelande

Flaggdagar för hbtq och nationella minoriteter

Idag beslutade Region Västmanland vid regionstyrelsens sammanträde om nya flaggdagar för att uppmärksamma de nationella minoriteterna och hbtq-personer. Utöver de nationella flaggdagarna, kommer region Västmanland att flagga med samiska, sverigefinska och romska flaggan samt meänflaku (tornedalsflaggan) på respektive minoritets flaggdag, och uppmärksamma den judiska minoriteten på minnesdagen för förintelsens offer. Regionen kommer att hissa regnbågsflaggan i samband med större hbtq-evenemang i länet. Flaggning har ett stort symbolvärde för många nationella minoriteter och hbtq-personer. 

Att flagga i samband med dessa dagar och evenemang, är ett sätt att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse för mänskliga rättigheter, mångfaldens betydelse, och alla människors lika värde. Det ligger i linje med Region Västmanlands värdegrund, säger Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland. 

Förslaget har tagits upp med de nationella minoriteterna och hbtq-nätverken som ställer sig positiva till uppmärksammandet genom flaggning. Den judiska minoriteten är en av de nationella minoriteterna men har ingen egen flagga. Önskvärt från deras sidahar varit att uppmärksamma minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari.  

Region Västmanland följer med detta många andra offentliga aktörers policy för flaggning, som exempelvis Länsstyrelsen. 

Kontaktperson:

Denise Norström
, (S) regionstyrelsens ordförande
Tel: 021-17 46 77
E-post: denise.norstrom@regionvastmanland.se


Ämnen: Regionen

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.