2018-01-24 15:45Pressmeddelande

Ett handslag för ökat EU-engagemang i Västmanland

null

Region Västmanland har tagit i hand med EU- och handelsminister Ann Linde (S) för ökad delaktighet, engagemang och kunskap om EU-frågor i länet.

Under onsdagen besökte EU- och handelsminister Ann Linde (S) Västmanland för ett handslag med regionen, kommunerna, länsstyrelsen och högskolan. Handslaget bekräftar överenskommelser om att tillsammans och inom sina respektive ansvarsområden öka arbetet för mer EU-engagemang i länet.

­– Genom de åtaganden vi gör som region, vill vi öka våra invånares kunskap och inflytande i frågor som rör EU. Eftersom det som sker på EU-nivå även påverkar oss i Västmanland är det viktigt för demokratin att förstå och se helheten mellan dessa olika politiska nivåer, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Västmanlands åtaganden

Regionen ingår handslag under tre punkter:

  1. Näringslivsutveckling, etableringar och investeringar till Västmanland
  2. Internationellt arbete som ett verktyg för utveckling
  3. Ökad kunskap, delaktighet och engagemang för ökad demokrati

Målet med åtagandena är att kunskapen om och förståelsen för EU-frågor ska öka hos såväl regionala och kommunala politiker och tjänstepersoner som hos länets invånare.

EU-frågor i regionens uppdrag

Sedan regionbildningen 2017 är ett av regionens uppdrag att koordinera EU-finansierade utvecklingsprojekt i länet, som ska bidra med smart och hållbar tillväxt. Genom att även stärka samarbetet med grannregioner i Östra Mellansverige ökar Västmanlands konkurrenskraft i Europa och världen, samtidigt som internationella utbyten och samarbeten också ökar.

– Västmanland är ett av Sveriges ledande exportlän, och nu jobbar vi för att etablera ett regionalt exportcenter för att ytterligare stärka vår position, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

För mer information om åtagandena, kontakta:

Maria Linder, direktör för regional utveckling
021-17 65 73, maria.linder@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl