2019-05-23 13:25Pressmeddelande

Ett fall av mässling i Västmanland

DescriptionDescription

Den 22 maj kunde hälso- och sjukvården konstatera ett mässlingsfall i Västmanland. Arbetet med kartläggning av kontakter pågår.

- Personal vid berörda verksamheter, med stöd av personal från enheten för smittskydd och vårdhygien, kartlägger därför vilka personer som kan ha blivit utsatta för smitta och överväger behov av förebyggande åtgärder och ger riktad information till berörda, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västmanland.

Förebyggande behandling ges vid behov

De personer som kontaktas får rådet att om de skulle vara mottagliga för mässling så bör de vara uppmärksamma på sjukdomssymtom fram till och med den 9 juni.

Exempel på tidiga symtom på mässling:

 • Hög feber
 • Förkylningssymptom
 • Torrhosta
 • Röda ögon

Om någon som kan ha utsatts för smitta skulle insjukna ges information om hur man vid behov ska söka vårdkontakt. Vissa erbjuds förebyggande behandling om det bedöms vara möjligt och ha effekt.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

 •  Vid misstanke om mässlingssmitta är det viktigt att inte besöka vården direkt, utan att först ringa 1177, understryker Lars Blad.

Fakta om mässling:

 • De som har haft mässling har ett livslångt skydd.
 • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och över 96 % av barnen vaccineras i Västmanland.
 • Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.
 • De flesta som är födda före 1960 har haft mässling och kan inte bli smittade. Personer som är födda 1960–1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.
 • Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man alltid ringa till vården först i stället för att åka direkt till en mottagning. Den som behöver träffa en läkare kan då bli hänvisad till lämplig mottagning för att på så sätt undvika att riskera att smitta andra. Det gäller både vuxna och barn.
 • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
 • 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se

För mer information, vänligen kontakta.

Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare. Region Västmanland
Telefon 021–17 68 01

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare. Region Västmanland
Telefon 021-17 51 21


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.