2018-01-31 15:35Pressmeddelande

​Ersättning för inställd operation

Patienter som får sin operation eller behandling inställd med med mindre än ett dygns varsel kan i fortsättningen få ersättning för sina kostnader. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

- Det är rimligt att den som tagit ledigt från jobbet för att genomgå en operation eller få annan behandling ska kunna få ersättning om behandlingen ställs in med kort varsel, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Ersättning ges för förlorad arbetsinkomst och resekostnader i de fall när vården inom 24 timmar ställer in en operation, behandling eller undersökning.

Ersättningen är högst 1 000 kronor för heldag och 500 kronor för del av dag. Därutöver kan patienten få eventuella kostnader för resor ersatta.

Reglerna har tagits fram gemensamt av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Samtliga landsting och regioner uppmanas att anta den riktlinjen.

- Det är bra att vi i sjukvårdsregionen nu får ett gemensamt regelverk kring inställda operationer, säger Denise Norström.

 

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl