2022-02-14 12:18Pressmeddelande

Enkät om hälsa och mående till 14 000 västmanlänningar

Med start nästa vecka kommer 14 000 västmanlänningar att få enkäten Liv & hälsa med frågor om hälsa och mående. Enkäten är ett viktigt underlag för samhällsplanering, politiska beslut och fortsatt arbete med att förbättra folkhälsan.

Ju fler som svarar desto tillförlitligare blir resultatet, så vi hoppas naturligtvis att många vill bidra till kunskapsunderlaget genom att svara på enkäten, säger Jim Lindström, folkhälsoanalytiker, Region Västmanland.

Liv & hälsa är ett samarbete mellan regionerna Västmanland, Södermanland, Värmland och Örebro län, och totalt kommer cirka 78 000 enkäter att skickas ut till slumpvist utvalda. Enkäten har skickats ut regelbundet sedan år 2000 och ger unik kunskap om folkhälsan i länet. Resultaten för enkäten 2022 kommer att presenteras i slutet av året.

Det tar 15-30 minuter att besvara frågorna, vilket man antingen kan göra digitalt eller i pappersform. Nytt för i år är att det även går att fylla i enkäten på mobiltelefon och surfplatta via QR-kod. Via webbalternativen går det också att besvara enkäten på engelska. Och självklart är man helt anonym oavsett hur man väljer att svara.

Några exempel på områden som enkäten ställer frågor kring:

  • Allmänt mående
  • Effekter av coronapandemin
  • Trygghet och sociala relationer
  • Kost, motion och alkoholvanor

För att kunna fatta så bra beslut som möjligt om sjukvården i Västmanland behöver vi politiker aktuell information om västmanlänningarnas hälsa. Därför är enkäten Liv & hälsa viktig, och jag hoppas att så många som möjligt av alla som får enkäten hemskickad väljer att besvara frågorna, säger Barbro Larsson (C), regionråd med ansvar för folkhälsofrågor.

Information om undersökningen - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

För mer information kontakta:

Jim Lindström

Folkhälsoanalytiker

021-481 83 32

jim.lindstrom@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.