2017-11-30 08:00Pressmeddelande

​En miljon till kulturella och kreativa projekt

null

Region Västmanland arbetar för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

En utlysning för stöd för kulturella och kreativa projekt har genomförts. 17 ansökningar har inkommit. I bedömningen har särskild vikt lagts på tillväxtskapande utveckling, regional spridning och tillgänglighet, samarbete med andra aktörer, omfattning av utåtriktad verksamhet samt hur projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten.

Följande projekt beviljas bidrag

Sökande  Projektets namn Belopp
Patrik Jablonski Musik på slott och herresäten i Västmanland 100 000 kr           
Lena Oderstad-Andersson  Elden och Skogen Besökscenter 100 000 kr
TGVS Acting for change  Acting for change-PEACE 100 000 kr
Anrikningsverket Gränsen mellan bildkonst och elektronmusik 100 000 kr
Teatercentrum Östra regionen Lek och allvar och digital framtid -  Kompetensutveckling fri scenkonst Västmanland 100 000 kr
Konstfrämjandet Västmanland Ekomuseum Art space-pilot 100 000 kr
Rikard Lindell Glänta 100 000 kr
Torbjörn Grass Människa eller maskin 100 000 kr
Robin Widell Midvinternsdotter Pilot 100 000 kr
Skådebanan  Lady of the lake - varför är män rädda för kvinnor med makt? 100 000 kr

Närmare beskrivning av projekten i bifogad bilaga.

 
För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef
021-17 34 53

Christer Alzén, verksamhetschef Näringsliv
021-481 82 73

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl