2020-05-25 13:14Pressmeddelande

En miljon kronor till covid-19-forskning

Region Västmanlands Centrum för innovation, forskning och utbildning utlyser ett extra, anslag på 1 000 000 kronor för att stödja och stimulera forskning kring covid-19 i Region Västmanland.

​Forskningsmedel kan sökas av person med doktorsexamen och som har sin anställning i Region Västmanland. Sökande kan också vara en person som är under handledning av forskare på docentnivå. Sökanden ska ha en färdig plan för fortsatt finansiering.

Den pågående coronapandemin och sjukdomen covid-19 är ny för världen och sjukvården behöver snabbt få ökade kunskaper om viruset och sjukdomar det skapar. Detta kräver särskilda och omedelbara forskningssatsningar, säger Kent Nilsson, Direktör, Centrum för innovation, forskning och utbildning

Region Västmanlands Centrum för innovation, forskning och utbildning utlyser därför 1 000 000 kr för att stödja och stimulera forskning kring coronaviruset inom Region Västmanlands alla verksamhetsområden.

Forskningsmedel kan sökas för olika omkostnader i samband med uppstarten av studien. Det kan exempelvis vara:

  • egen forskningstid
  • tid för medarbetare, forskningssjuksköterska och annan forskningsstödjande personal
  • material
  • prover
  • laboratorieanalyser
  • databasbehandling
  • registerutdrag
  • etikansökan
  • ansökan till Läkemedelsverket

Ansökningar kan göras löpande och behandlas vartefter de inkommer varje sökande kan ansöka om ett maxbelopp om 100 000 kr. 

För mer information, kontakta:

Kent W. Nilsson.
Direktör, Centrum för innovation, forskning och utbildning
Föreståndare, Centrum för klinisk forskning
E-post. kent.nilsson@regionvastmanland.se
Tel. 021-17 32 54Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.