2017-03-23 14:58Pressmeddelande

"En av de starkaste arbetstidsmodellerna i Sverige"

null

På torsdagen undertecknade Region Västmanland och Vårdförbundet ett nytt kollektivavtal om hälsosamma arbetstider för medarbetare som arbetar natt.

Det nya kollektivavtalet som sluts mellan Region Västmanland och Vårdförbundet gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt barnmorskor som arbetar ständig natt eller rotation. Avtalet innebär sänkt arbetstid beroende på hur många nätter medarbetaren arbetar.

­– Arbetstidsmodellen är en av de starkaste i Sverige, säger HR-direktör Mats Beskow.

– Modellen är en tydlig satsning för att nå återhämtning efter nattarbete. Det är Vårdförbundets viktigaste fråga just nu att minska ohälsa som är kopplad till nattarbete. Återhämtning är nyckeln till ett hållbart yrkesliv, säger Jani´ Stjernström, ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Den nya arbetstidsmodellen har provats på Akutmottagningen i Västerås under 1,5 år. Under perioden minskade sjukfrånvaron på mottagningen från 7,7 till 3,5 procent. Förhoppningen är att den nya modellen ska bidra till att sjukfrånvaron minskar även på andra vårdenheter.

Avtalet innebär i korthet att:

  • 1 arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med 4 timmar och ett veckoarbetsmått på 34:15.
  • 2 arbetade nätter ger en arbetstidsförkortning på 8 timmar och ett veckoarbetstidsmått på 30:15 timmar.
  • Fler arbetade nätter motsvarar ständig nattjänstgöring och ger ett veckoarbetstidsmått på 32 timmar per vecka.

­– Vi vill att fler ska vara med och dela på nattjänstgöringen utan att riskera sin hälsa. Därför har tröskeln för att få del av arbetstidsförkortningen tagits bort. Det innebär att även en medarbetare som bara har möjlighet att arbeta en natt per månad får del av den kortare arbetstiden.

1 500 - 1 800 medarbetare kan komma att beröras av det nya avtalet, som ersätter de 10-15 avtal som hittills funnits.

Arbetstidsavtalet påverkar vare sig lön eller OB-tillägg.

Den nya modellen kommer successivt att införas under 2017.
 

För mer information kontakta:

Mats Beskow, HR-direktör
021-17 45 75

Jani´ Stjernström, ordförande i Vårdförbundet Västmanland
021- 10 41 65

------------------------------------------------

Missade du livesändningen kan du se den i efterhand på vår Facebook-sida:


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl