2020-09-08 05:30Pressmeddelande

Egenprovtagningen för covid-19 är högt belastad

Sedan Folkhälsomyndigheten gått ut med förändrade rekommendationer gällande provtagning av pågående infektion har Region Västmanlands tjänst för egenprovtagning sett en kraftigt ökad belastning. I kombination med skolstart och att höstförkylningarna drar igång så vill många invånare i Västmanland provta sig för covid-19.

Det lab som hanterar proverna från Västmanland har kapacitet att ta emot 500 test om dagen. Det taket har vi de senaste dagarna nått vilket gör att tjänsten snabbt blir fullbokad. Idag måndag var samtliga tester bokade vid niotiden, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för egenprovtagning.

Att allmänheten snabbt kan få svar på om det är en covidinfektion som de har är viktigt i det här skedet i pandemin. Om man bär på infektionen kan man som individ snabbt ta ansvar för smittspridning och att hjälpa till med smittspårning. Det är också en trygghet att få snabbt besked om symptomen man har är en vanlig höstförkylning. Just nu tar det också längre tid att få testsvar från tjänsten, även det beror på att det är hög belastning i tjänsten.

Tillsammans med våra leverantörer InfoSolutions och ABC-labs jobbar vi nu hårt för att kunna anpassa kapaciteten i egenprovtagningen efter den kraftigt ökade efterfrågan. Det är en utmaning framförallt på labbet där man inom kort tar en robot i drift för att öka kapaciteten. Samtidigt hoppas vi att allmänheten har förståelse för att det här och nu kommer att bli köbildning i tjänsten. Fler kommer att vilja ta prov än vad vi just nu har kapacitet för, avslutar Jonas Ekström.

Kontaktperson:
Jonas Ekström
Överläkare. Medicinsk digitaliseringschef med ansvar för egen provtagning i Region Västmanland
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se
Tel. 021-17 30 00


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.