2015-01-28 16:52Pressmeddelande

Egen vårdbegäran införs den 1 oktober

null

Från den 1 oktober 2015 kan patienter i Västmanland själva skicka en remiss till specialistvården när de behöver hjälp. Samtidigt inrättar landstinget ett kontaktcenter dit patienterna kan vända sig för stöd och information om bland annat valfrihet, remisser och aktuella vårdgivare.

- Egen vårdbegäran underlättar för patienterna och ökar deras möjlighet att välja vårdgivare. Men specialistvården har fortfarande rätt att hänvisa patienten till primärvården om patienten bäst kan få hjälp där. Vård ska fortsätta ges på rätt vårdnivå, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Egen vårdbegäran innebär att patienterna har möjlighet att på egen hand skicka en remiss till specialistvårdens mottagningar när de behöver hjälp. De behöver med andra ord inte gå via vårdcentralen. Patientens vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från läkare.

För att ytterligare underlätta för patienterna kommer landstinget att inrätta ett kontaktcenter där de får stöd och information i frågor som exempelvis gäller remisser.

- I dag får medicinskt utbildade medarbetare svara på dessa frågor som de många gånger inte är insatta i. Det är ineffektivt och tar tid från patientarbetet. Där kommer ett kontaktcenter underlätta både för patienter och medarbetare, säger Kenneth Östberg.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl