2016-10-03 09:37Pressmeddelande

Donationsveckan 2016: Ditt beslut kan rädda liv

null

Många människor står i kö för att få ett eller flera organ transplanterade. Patienter hinner avlida under tiden de väntar på grund av att behovet av organ är större än tillgången. Den 1 juli 2016 fanns 844 personer på väntelistan. 2015 transplanterades 765 organ.

Vävnader, exempelvis hornhinnor, råder det också brist på och det finns ingen ersättning för mänsklig hornhinna för hjälpa dessa patienter. Patienter med skador eller sjukdomar i ögats hornhinna får en ökad livskvalité när de efter transplantation får synen tillbaka.

Vecka 41, 10/10-15/10, infaller årets Donationsvecka, som avlutas med den Europeiska Donationsdagen lördagen den 15/10.

Syftet med Donationsveckan är att informera allmänheten om organ och vävnadsdonation. Över hela Sverige pågår under veckan informationskampanjer där människor i Sverige uppmanas att ta ställning i frågan om man vill donera organ och vävnader efter sin död.

Sveriges befolkning är överlag mycket positiv till organ- och vävnadsdonation, över 80 procent är enligt undersökningar villiga att donera organ och vävnader efter sin död men få har gjort sin vilja känd. Det gör att det blir närstående som måste försöka tolka den avlidnes vilja i frågan.

Man kan uttrycka sin vilja på tre olika sätt.

1. Registrera sig i donationsregistret

2. Fylla i ett donationskort

3. Förmedla sin vilja muntligt till närstående.

Alla tre sätt att uttrycka sin vilja är lika giltiga. Det är den senaste uttryckta viljan som gäller.

Vi som är donationsansvariga på Västmanlands sjukhus Västerås kommer att finnas i sjukhusets entré måndag-fredag under vecka 41. Vi informerar om organ- och vävnadsdonation, delar ut donationskort m.m. Det kommer även att finnas möjlighet att registrera sig i donationsregistret.

För mer information kontakta:

Marianne Sandkvist Donationsansvarig sjuksköterska
Annika Sandström Donationsansvarig sjuksköterska
Stefan Ström Regionalt donationsansvarig läkare
021-17 30 00


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl