2023-05-10 16:16Pressmeddelande

Digitalt verktyg räknar ut personalbehov i vården

Medicinkliniken vid sjukhuset i Västerås är en av tre finalister till Vitalisstipendiet som delas ut i Göteborg i slutet av maj. Kliniken har nominerats för sitt egenutvecklade digitala verktyg som gör det enklare att planera hur mycket personal det behövs vid en vårdavdelning vid en given tidpunkt. Detta genom att mäta den sammanlagda vårdtyngden, alltså hur sjuka och omsorgskrävande patienterna är.

Det fanns inget liknande redskap på marknaden, så vi utvecklade ett eget! I stället för subjektiva bedömningar utgår vi från patientdata såsom blodtryck och puls för att mäta vårdtyngden på varje avdelning, säger Lena Svanbom, vårdutvecklare.

Tillförlitliga uppgifter om vårdtyngden

Tillsammans med Marita Sers, förändringsledare inom digitalisering, startade Lena Svanbom utvecklingsarbetet under 2019. Resultatet blev ett genombrott som innebär att olika vårdavdelningar kan få fram tillförlitliga uppgifter om vårdtyngden genom att utgå från samma objektiva parametrar. Därmed blir det lättare att bedöma hur mycket personal som kan behövas på varje avdelning vid en viss tid.

En svårt sjuk patient kan behöva lika mycket tillsyn och omvårdnad som flera mindre sjuka patienter. Så har det alltid varit i vården, men vi har varit tvungna att gå på ”magkänslan” för att beräkna vårdtyngden. Tills nu, säger Lena Svanbom.

Målet är samtliga dygnetruntverksamheter

Beräkningen bygger på avidentifierade data från journalsystemet och mäter en avdelnings sammanlagda vårdtyngd timme för timme. Avdelningarnas enhetschefer tar del av rapporterna, och minst två gånger i veckan träffas Medicinklinikens enhetschefer och biträdande verksamhetschefer för att se över behov och resurser på kliniken.

Det digitala verktyget har införts steg för steg på Medicinkliniken, vilket resulterat i att resurserna används mer effektivt. Fler kliniker inom Region Västmanland står på tur och målet är att samtliga sjukvårdsverksamheter som är i drift dygnet runt ska använda det.

Vi är så glada över att ha blivit nominerade och kommit till final. Många har lagt ner oerhört mycket arbete, och att vi kommit så här långt är ett fint erkännande, avslutar Lena Svanbom.

 

För mer information:

Lena Svanbom. Vårdutvecklare och specialistsjuksköterska, Medicinkliniken i Västerås

Telefon 021-17 46 81

 

FAKTA:

Vitalis är en konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

Vitalis stipendium delas årligen ut till personal inom vård och omsorg för att  uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Stipendiesumman är 60 000 kronor och vinnaren får även stöd till fortsatt utvecklingsarbete.  

 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.