2017-03-30 11:00Pressmeddelande

​Digital agenda ska förenkla livet för alla

null

Ett enklare liv för alla på lika villkor. Det är målet med den regionala digitala agendan som regionstyrelsen på onsdagen ställde sig bakom.

– En digital agenda är viktig för att regionen ska behålla sin konkurrenskraft. Avgörande är den fortsatta utbyggnaden av snabbt bredband så att invånarna får samma utbud av tjänster oberoende var i länet man bor, säger regionrådet Karin Thorborg (V).

Den regionala digitala agendan har arbetats fram tillsammans med länsstyrelsen i bred samverkan med näringsliv, kommuner och organisationer. Det främsta syftet är att förenkla vardagen för invånarna och ge företag och organisationer bättre förutsättningar att växa och utvecklas hållbart.

– I centrum står det så kallade livshändelseperspektivet som bygger på invånarens olika skeden i livet. En viktig del är också ambitionen att alla invånare ska få möjlighet att ta del av den digitala samhällsutvecklingen.

Den regionala digitala strategin ska bidra till den nationella agendans mål om att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

För mer information kontakta:

Karin Thorborg (V), regionråd
021-17 46 84


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl