2016-10-05 16:42Pressmeddelande

​De får landstingets vårdstipendium 2016

null

Förbättrad diabetesvård på Medicinkliniken och införande av ”Min vårdplan” för patienter med bröstcancer vid Bröstenheten belönas med vårdstipendium 2016.

- Vårdstipendierna har inrättats för att uppmärksamma och uppmuntra initiativ från medarbetare för att förbättra och utveckla vården, med det övergripande syftet att invånarna ska få så god vård som möjligt, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

Vårdstipendiet är på totalt 60 000 kronor som delas av Medicinkliniken och Bröstenheten.

Medicinkliniken belönas för införande av ett nytt arbetssätt för patienter med diabetes. Det nya arbetssättet har ökat patienternas medverkan i vården, och många patienter har fått sänkt blodtryck och lägre blodsockerhalt. Dessutom har registreringen i det nationella diabetesregistret förbättrats.

Bröstenheten vid Kirurgkliniken belönas för införande av ”Min vårdplan”. Vårdplanen följer patienten genom hela vårdkedjan och är kliniköverskridande. Det nya arbetssättet har medfört att patienterna är med delaktiga i vården och känner sig tryggare. Dessutom har samarbetet mellan kliniker och yrkesgrupper blivit bättre.

- Båda enheterna är värdiga mottagare av vårdstipendiet. De har på ett berömvärt förändrat sitt sätt att arbeta och därmed förbättrat den vård patienterna får, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Vårdstipendiet kommer att delas ut på landstingsfullmäktige den 19 oktober.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP). landstingsråd
021-17 43 57

Kenneth Östberg (S), landstingsråd
021-17 65 21


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl