2019-09-17 12:20Pressmeddelande

De får årets Utvecklingsstipendium för vård och utbildning

Glada mottagare av regionens Utvecklingsstipendium för vård och utbildning,Glada pristagare, fr v Tomas Ekblom och Liane Weice från Elektiv rtopedisk enhet, Fredrik Åkerdal Simu och Leila Usoyan från Hjärtsektionen samt Haidi Erikssom och Sofia Petterson från IVA.

Vid tisdagens regionfullmäktige fick tre projekt ta emot Region Västmanlands Utvecklingsstipendium för vård och utbildning” (tidigare Vårdstipendiet) 2019.

Följande projekt utsågs som stipendiater:

- Från vårdavdelning till vandrarhem vid Elektiv ortopedisk enhet belönas med 30.000 kronor.

- Ickefarmakologisk prevention mot IVA-delirium av Haidi Ericsson, Sofia Pettersson och Sophie Nordgren belönas med 15.000 kronor.

- Utbildningshjul vid Hjärtsektionen av Fredrik Åkerdal Simu, Jon Björklund och Patrik Jonsson belönas med 15 000 kronor.

- Stipendierna ska uppmuntra och uppmärksamma initiativ från medarbetare som vill förbättra och utveckla vården med syftet att invånarna ska få en så god vård som möjligt. Därtill inkluderas sedan några år utvecklings- och förbättringsarbete inom bland annat regionens utbildningsuppdrag, förklarar utvecklaren Jonas Lostelius vid Enheten för kunskapsstyrning och utbildning.

- Bedömargruppen har inte haft ett lätt arbete och alla tre stipendiaterna är värdiga mottagare. Det känns roligt att regionens medarbetare fortsätter att visa stor utvecklingskraft inom en bredd av områden och det tyder på en utvecklingshungrig och utvecklingsfrämjande organisationskultur.

För mer information kontakta:

Jonas Lostelius, Enheten för kunskapsstyrning och utbildning
jonas.lostelius@regionvastmanland.se, 021-17 52 50.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.