2022-03-30 06:16Pressmeddelande

De blir regionens ledamöter i flygplatsbolagets styrelse

Region Västmanland går in som delägare i Västerås flygplats från 1 april. Nu har regionen utsett ledamöter till styrelsen för flygplatsbolaget, Nya Västerås Flygplats AB.

Som delägare vill vi ge styrelsen en bra start med rimliga förutsättningar. Regionen har lång erfarenhet av att äga bolag och är medveten om styrelsens roll för att bolaget ska kunna verka långsiktigt med ett utvecklingsfokus och på affärsmässiga grunder, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Region Västmanland kommer att inneha hälften av platserna i styrelsen och ordförandeposten. De tre ledamöterna som idag utsetts av regionstyrelsen är:

- Billy Bergåker, med gedigen erfarenhet från näringslivet, bland annat som VD för Almi Mälardalen. Billy Bergåker blir också ordförande i flygplatsbolaget.

- Birgitta Lindblad, VD på Kadesjös.

- Emma Sandsjö, kommunikationschef, Mälardalens Universitet och tidigare kommunikationschef på BRA.

Den sista pusselbiten är nu lagd kring regionens delägarskap i flygplatsbolaget. Det känns bra att ha dessa tre personer med i styrelsen med den profil och erfarenhet de för med sig in i bolaget. Vi vill verka för en omstart och med våra ledamöter som hämtas externt och tillsätts utifrån professionella grunder, ger vi bolaget bästa förutsättningar från start, säger oppositionsråd Tomas Högström (M).

För Region Västmanlands del handlar engagemanget i flygplatsen om det regionala utvecklingsansvaret, katastrof- och beredskapsfrågor, samt ambulansflygtransporter.

Regionen har ju en roll att verka för regional utveckling. Genom att gå in som delägare ger vi företag i Västmanland men också flygbolag en möjlighet att själva skapa, bedriva och utveckla trafik utifrån behov som de själva ser. Dessutom kan vi råda över vår egen förmåga i kristider, vilket känns extra angeläget i dessa tider, säger Magnus Ekblad, regionråd (C).

Jag är medveten om de utmaningar som finns i bolaget men det är också därför jag tackat ja. Det ska bli riktigt spännande att få vara med och utveckla bolaget tillsammans med medlemmar i en styrelse som har en gedigen erfarenhet från flera olika branscher, säger Billy Bergåker, tillträdande ordförande i det nybildade flygplatsbolaget.

Kontakt:

Denise Norström, (S) regionstyrelsens ordförande. Tel: 070-513 00 18

Magnus Ekblad, (C) regionråd men ansvar för regional utveckling. Tel: 072-153 04 77

Tomas Högström, (M) regionråd i opposition. Tel: 070-530 42 56

Billy Bergåker, ordförande Nya Västerås Flygplats AB. Tel: 070- 280 97 00Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.