2016-10-27 14:00Pressmeddelande

​​De blir nya direktörer för landstingets kärnprocesser

null

Under hösten har rekrytering av direktörer för landstingets kärnprocesser pågått. Nu är rekryteringen klar.

- Jag är glad att rekryteringarna nu är i hamn, så vi kan fortsätta vår utvecklingsresa inom landstinget, säger landstingsdirektör Anders Åhlund.
- Båda dessa roller har stor inverkan på den regionbildning vi står inför vid årsskiftet. Deras uppdrag handlar om att utveckla hälso- och sjukvården och regional utveckling i samarbete med externa parter. De ska förutom att utveckla hälso- och sjukvården och regional utveckling internt, också öka samverkan inom landstinget mellan dessa båda kärnprocesser som har sådana beroenden av varandra. Därmed får vi större kraft och effekt i arbetet med att utveckla Västmanland.

Anne-Marie Svensson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Anne-Marie, i botten sjuksköterska och barnmorska, har en gedigen erfarenhet av hälso- och sjukvård via en rad olika uppdrag i landsting, kommun och näringsliv. Bland annat har hon verkat som verksamhets- och förvaltningsdirektör samt nämnddirektör inom dåvarande Landstinget Halland. Anne-Marie har också haft uppdraget som förvaltningschef i äldreomsorgen i Kungsbacka kommun samt varit affärsområdeschef och VD inom Aleris Omsorg AB.

- Hälso- och sjukvården är i omdaning på många sätt. Vi ser behov av ett tydligare fokus på hälsoförebyggande insatser, en förskjutning mot att fler patienter tas om hand inom primärvården samt ökat, gränsöverskridande samarbete mellan olika vårdgivare, exempelvis mellan landsting och kommun. Rekryteringen av Anne-Marie Svensson ligger helt i linjen med denna inriktning, säger landstingsdirektör Anders Åhlund. Att Anne-Marie också bär med sig erfarenhet från en privat vårdgivare är ett plus.

Anne-Marie Svensson, som börjar den 19 januari 2017, efterträder Lennart Iselius som går i pension.

Maria Linder blir ny regional utvecklingsdirektör

Maria arbetar idag inom Landstinget Västmanland, som förvaltningschef i Kollektivtrafikförvaltningen. Hon har en gedigen erfarenhet av kollektivtrafik, men också av samhällsbyggnad. Maria, som i grunden är civilingenjör, har arbetat både inom offentlig sektor, i förvaltnings- och bolagsform, men också av den privata sektorn.

- Maria har i sin roll inom kollektivtrafikförvaltningen haft ett nära och framgångsrikt samarbete med länets kommuner, som i sin tur lett till att vi har ökat resandet och nöjdheten bland länets resenärer. Den erfarenheten passar väl in i den nya roll som Maria nu får som regional utvecklingsdirektör, säger landstingsdirektör Anders Åhlund. - I och med att vi ska bilda region i Västmanland, kommer denna roll vara viktig för att driva samarbetet med olika aktörer, kommuner, länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället.

Maria Linder, som börjar i sin nya roll 1 december, efterträder Mats Gunnarsson, vars nya uppdrag bland annat är att arbeta med storregion-frågan.

Rekrytering av ny förvaltningschef för Kollektivtrafikförvaltningen påbörjas inom kort. Från 1 december fram till dess att ny förvaltningschef är på plats, kommer en t f förvaltningschef att verka.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl