2017-03-16 08:58Pressmeddelande

​Dags för invigning av nya träningsbassängen i Fagersta

null

Den efterlängtade träningsbassängen på Bergslagssjukhuset i Fagersta är äntligen färdigbyggd och kan ta emot patienter från norra länsdelen.

Det vill Region Västmanland uppmärksamma med en invigning den 22 mars. Invigningen förrättas av regionråden Andreas Porswald (MP), Kenneth Östberg (S) och Hans Jansson (V).

Bassängträning är en efterfrågad behandling för många patientgrupper med funktionsnedsättning som smärta, försämrad rörlighet och styrka.

Den nya bassängbyggnaden är på 1 150 kvadratmeter i två plan. Själva bassängen har måtten 15,2 x 6,3 meter, vilket kan jämföras med 6,8 x 4,4 meter i den tidigare bassängen i Norrbygården.

Den större delen av bassängen har en höj- och sänkbar botten där djupet kan varieras från 0 till 1,7 meter. I den mindre bassängdelen finns ett motströmsaggregat, så kallad jetswim.

För att hålla ned uppvärmningskostnaden har bassängbyggnaden byggts med energisnåla material och värmeåtervinning av såväl luft som vatten.

Invigning av rehabiliteringsbassängen

Tid:        Onsdag den 22 mars kl 11.30
Plats:     Rehabbassängbyggnaden, Hus 28, Bergslagssjukhuset

I samband med invigningen blir det en kortare rundvandring i lokalerna.

Karta bifogas.

Media hälsas välkommen.

För mer information kontaktat:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl