2020-10-30 08:42Pressmeddelande

Dags att vaccinera sig mot säsongens influensa

Influensa är en infektion som orsakas av virus. När man blir sjuk i influensa är det vanligt med plötslig hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Säsongsinfluensa kommer till Sverige varje år och ofta startar epidemin runt månadsskiftet november-december. Personer som är 65 år eller äldre rekommenderas att vaccinera sig för att minska risken att bli allvarligt sjuk.

Under den rådande pandemin kommer årets vaccination mot säsongsinfluensa att genomföras på flera nya sätt. Alla vårdcentraler har vidtagit särskilda åtgärder för att kunna vaccinera utan risk för smittspridning, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Hur åtgärderna ser ut skiljer sig åt från vårdcentral till vårdcentral utifrån lokala förutsättningar. Läs mer om vad som gäller i Västmanland på 1177.se.

För personer som är över 65 år, är gravida efter graviditetsvecka 16 eller är yngre och har vissa kroniska sjukdomar kan influensa vara mycket påfrestande och ge allvarliga komplikationer. Det är därför viktigt för alla dem att vaccinera sig, avslutar Jan Smedjegård.

Om vaccineringen

- Influensavaccinet skyddar inte mot covid-19. Det finns ännu inget vaccin mot covid-19 i Sverige.

- Vid förkylningssymtom - besök inte en mottagning för att bli vaccinerad.

- De som tillhör någon av ovanstående grupper bör vaccinera sig tidigt, gärna under november. Har man redan ett planerat besök på vårdcentralen då, går det bra att få vaccinet i samband med det besöket.

- Personer över 65 år, dvs som i praktiken de som är födda 1955 eller tidigare, ingår i riskgrupperna för säsongsinfluensan. För dem är vaccinationen kostnadsfri.

- I riskgrupperna ingår också gravida efter graviditetsvecka 16 och yngre personer med vissa kroniska sjukdomar, även dessa personer erbjuds kostnadsfri vaccinering.

- För övriga är kostnaden 252 kr.

Drop-in och tidsbokning

För att undvika risken för att det ska komma för många samtidigt erbjuder inte alla vårdcentraler drop in-tider i år. I de fallen gäller tidsbokning via telefon eller 1177.se.

Att tänka på inför vaccinationstillfället

- Ifylld hälsodeklaration tas med till vaccinationstillfället.

- Tänk på att välja klädsel så att personalen på mottagningen snabbt och smidigt kan ge sprutan i överarmen.

- Flera vårdcentraler kommer att låta dem som väntar på vaccination göra det utomhus. Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd till andra även där. 

Läs mer om säsongsinfluensan och vad som gäller i Västmanland på 1177.se

Kontaktperson

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare, Region Västmanland
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.